TÜKÖR KERT

TÜKÖR KERT

Balázs Péter / Mátrai Erik

A kert mint az életünkhöz, fizikai és mentális egészségünkhöz nélkülözhetetlen élettér, most negyedik alkalommal fogadja be a képzőművészeket.

Balázs Péter és Mátrai Erik TÜKÖR KERT című közös kiállítása az ember és a természet kapcsolatát vizsgálja. A két kiállító művész eszköztára bár eltérő, a környezethez való viszonyuk mégis alapjaiban megegyezik.

A közös gondolkodást a természet és az egymás iránti tisztelet hívta életre. A burjánzó növényvilág ezen a védett városi terében az ember alkotta művek csöndesen hívják fel a figyelmet az ELTE Füvészkert értékes gyűjteményére. Az organikusabb, szabadabbnak tűnő múzeumi közegben rácsodálkozhatunk a természet által inspirált motívumokra, és megtalálhatjuk benne akár önmagunk tükörképét is.